CROIDHE CAINNTE CHIARRAIGHE

An Caighdeánaitheoir

Ar an leathanach seo, tá an Caighdeánaitheoir, ríomhchlár chun téacs le litriú seanda nó litriú neamhchaighdeánach a thiontú go litriú caighdeánach. Is é an Caighdeánaitheoir a thiontaíonn na míreanna ar fad atá i gCroidhe Cainnte Chiarraighe ar an suíomh gréasáin seo go litriú caighdeánach. Kevin Scannell do chum é. Tig leat é a fhéachaint tú féin.


Cuir isteach téacs le sean-litriú anseo sa bhosca thíos agus nuair a bheidh sé sin déanta agat, brúigh an cnaipe "Tiontaigh an téacs".


Má tá sliocht sa tseanlitriú de dhíth ort, bain feidhm as an sliocht thíos.An toradh


D'amharc Séamus Frobisher ar an bhaicle bheag agus tháinig léaródh tobann tuigse chuige le linn an amhairc sin. Chonnaic sé an dá chailín seo a bhí i mbláth a n-óige agus a ndeagh-chóirighthe agus iad crom anuas os cionn an phioctúra sin na saighead nimhe ar nós mac léighinn a bhéadh ag éisteacht le léigheacht. Agus an fear a bhí ag tabhairt na léigheachta uaidh, go binn-bhriathrach, bhí sé go díbhirceach ar thóir dhún-mharbhthóra, agus baramhail aige, b'fhéidir, san am chéadna, gur chailín de'n bheirt seo a bheadh shíos leis an tóir.


Sliocht as leathanach 148 de "Teach na Saighde" le A. E. W. Mason, arna aistriú go Gaeilge ag Pádraic Mac Giolla Bhríghde, 1936.